Valborg i
Västerbykil
                
 
 
30 april - 2 maj 2004
 
 
 

Husbilsträffens första träff 2004 hölls i Valborgshelgen i Västerbykil mellan Sala och Norberg. Vi firade vårens ankomst med både Valborgsbrasa och fyrverkerier, hade tillgång till träfflokal för gemensamma måltider och umgänge. Men vädrets makter var på vår sida denna helg, så vi kunde sitta ute och ha långbord båda kvällarna.
På eftermiddagen den första maj fick vi en historisk tillbakablick om byn Västerbykil med början vid istidens slut, och från stenålder och framåt finns det fornlämningar i området. Det var både bönder och bergsmän i trakten under senare århundraden. Och som vi kunde se så är det en livfull jordbruksbygd även idag.