HUSBILSTRÄFFEN
 
 
 
Husbilsträffens bilder från Öland
juni 2011
 
 
 
 
Stämning på kvällen vid ankomst


Walle berättar om stenens historia


Alla lyssnar


Stenarbeten


Brukslänga


En del av Geologiska Trädgården


Gunvor guidar längs Bergsstigen


Bergsstigenbild


Middag vid husbilarna


Bilarna i Södra Möckleby


Tommy guidar i stenbrottet


Ett stort stenbrott


Sprängd sten att forsla till fabriken


En del av en 104 meter lång roterande ugn vid Cementa


Grabbarnas fikahörna


Middag vid Kuriosaboden


Mjölkroboten jobbar


Härliga kossor


Tjuren Ferdinand, endast tre dagar gammal


Tack Jonas för en bra guidning


Långe Jan, fyren på Ölands södra udde, 197 trappsteg hög


Parkering vid sockenstugan i Sandby


Glada husbilsresenärer


Elisabeth berättar om Alvaret


AlvarsgräslökEtt JÄTTESTORT TACK för en härlig träff, Ingemar och Inger!