HUSBILSTRÄFFEN
 
 
 
Bilder från Husbilsträffen
i Jädraås
 
 
 
 
Uppställda bilar och bussar


Vi grillade på fredagskvällen


Bruket i Jädraås


Vi samlas för guidetur på bruket


På masugnens topp


Fika på eftermiddagen


Dags att åka smalspårsjärnväg


Lok och vagn


En vacker bana efter sjön


Lokrariteter


Stämning på kvällen efter middagen, nattsudd